BIBLIOGRAFIA Joan Josep Cardona Ivars

JOAN JOSEP CARDONA IVARS

BIBLIOGRAFIA

 

LA EPIDEMIA DE GRIPE EN BENISA Y COMARCA.

 LA EPIDEMIA DE GRIPE DE 1918 EN BENISA Y COMARCA

1973. Utiel. Cooperativa utielana de artes gráficas. 83 pàgines. Fotografies en blanc i negre. (15,5 x 22). ISBN: 84-500-6045-1. Edita: Ajuntament de Benissa. Castellà.

Sinopsi:
L´Hospital Municipal de Benissa. Detalls de la seva història. Epidèmies sofertes pel poble. Etiologia i patogènia de l’epidèmia. Simptomatologia i tractament. El curs de l´epidèmia en la comarca. Relació cronològica dels habitats de la comarca morts a causa de la grip. Fonts orals i bibliogràfiques.


BENISSA. CALLEJERO Y GUIA DE LA VILLA.

BENISA CALLEJERO Y GUIA DE LA VILLA 1975. Utiel. Cooperativa utielana de artes gráficas. 96 pàgines. Fotografies a color i blanc i negre. Plànol desplegable del casc urbà de Benissa. (16 x 22). Dipòsit legal: V-4042-1976. Edita: Ajuntament de Benissa. Castellà. 

Sinopsi:
Benissa històrica. Carrers per ordre alfabètic amb la seva història. Guia del seu patrimoni monumental. Informació d´establiments hostalers. Foto amb detalls de gastronomia i paisatges marítims.


HISTORIA DEL FUTBOL EN BENISA

HISTORIA DEL FÚTBOL EN BENISA 1980. Alacant. Gráficas Diaz. 117 pàgines. Fotografies en blanc i negre. (15 x 21,5). Solapes. Pròleg d´Enrique Taulet y Díaz Lueso. ISBN: 83-300-2424-7. Edita: el propi autor. Castellà. 

Sinopsi:
Pròleg i preàmbul.1929-1939.- Els camps de Bellita i del Pla de Carrals.1940-1948: Els camps del Pla dels Molins i la primera etapa del camp “Los Naranjos” dit popularment del Cortó de Bordes.1948-1956. El camp del Cortó de Bordes. Campionats comarcals de La Marina.1960-1976. El camp de La Costa.1976. Inauguració i primers temps del Camp Municipal de La Costa. Estadística. Fonts orals i arxivístiques. Il•lustracions complementaries.


DOS SIGLOS DE VIDA MUNICIPAL

DOS SIGLOS DE VIDA MUNICIPAL 1982. Benissa. Gráficas Gironès. 46 pàgines. Fotografies en blanc i negre. (15×21). Edició sense registrar ni ISBN ni Dipòsit legal. Edita: Ajuntament de Benissa. Castellà. 

Sinopsi:
Judici crític dels segles XIX i XX. Relació cronològica d´alcaldes de 1860 a 1900.Extracte d´actes municipals de 1900 a 1978.Epíleg. Galeria fotogràfica d´alcaldes de Benissa de 1900 a 1978.


LA PARRÒQUIA DE BENISSA

LA PARROQUIA DE BENISSA - EL CALP - LLETRES D´UN VIATGE 1982. Gráficas Gironès. 34 pàgines. Il•lustracions de Cayetano Bertomeu. (14×21). Dipòsit legal A-879-1982. Edita: Ajuntament de Benissa. Obra premiada en els II Premis “25 d’abril vila de Benissa. Any 1982). Valencià. 

Sinopsi:
Noticia històrica. La fàbrica parroquial. Relació i col•lació de benifets. Relació de rectors, vicaris i beneficiats de 1558 a 1982.Breu relació de l´arxiu parroquial. Fonts documentals.


LA TRAGINERIA A LA MARINA ALTA

LA TRAGINERIA A LA MARINA ALTA

1990. Alacant. Cirilo Industrias Gráficas. 93 pàgines. Fotografies en blanc i negre i dos dibuixos de Pedro José Sanz Roselló. Portada il•lustrada per Josep Cardona “El Persa”. (17×23). Solapes. ISBN: 84.404.7402-4. Correcció ortogràfica: Pere Cabrera. Edita. El propi autor. Valencià.

Sinopsi:
Els camins de la comarca de La Marina Alta. Història. El transport en cavalcadura. El bestiar. Els animals segons l´encreuament. Procedència i llinatge. Classificacions pel pèl i altres particularitats. Malformacions, malalties del bestiar, medicina popular i professional. Alimentació i veus de comandament. El bestiar domesticat. El tractant i relació de professionals antics. Status social del tractant. Compra i transport des del criador al tractant. Processos de la doma. El tracte i compra. Estils i forma de pagar. El calendari del tractant. Vicis de l´animal i l´art de la venda per ocultar-lo. Mites i creences. El mestre ferrador: Definició de l´ofici. Àmbit d´actuació. Relació amb el client. Ortopèdia i medicina en l´ofici. La ferradura. Producció i procés de construcció. La tècnica de ferrar. El taller i les ferramentes. Aprenentatge de l´ofici. Condicions del treball. Relacions amb el manescal. Panteó sagrat i mites i creences. El mestre d´aixa Definició de l´ofici. Història dels tallers antics de la comarca. El carro. Parts del carro i models. Materials emprats en al seva construcció. El taller i el procés de construcció del carro. Avaries. Comercialització. Aprenentatge de l´ofici. Altres productes elaborats en el taller. El carreter Àmbit d´actuació. Tècniques de conducció. Manteniment del carro. El transport de viatgers. Matrícula i ordenació del cens als padrons municipals. Ventes i camins. Aspectes jurídics. Ordenances municipals. Les transformacions socials. Situació actual. Vocabulari. Apèndix: La Volta en carro a La Marina.


ELS COGNOMS I MALNOMS DE BENISSA

ELS COGNOMS I MALNOMS DE BENISSA 1998. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 331 pàgines (17×23). Pròleg i correcció ortogràfica de Joan L. Cardona Ibáñez. ISBN: 84-930189-0-2. Edita: el propi autor. Valencià. 

Sinopsi
Pròleg de Joan L. Cardona Ibáñez. Introducció i prefaci. Pla de treball de l´obra. Notes introductòries. Els primers pobladors. Evolució dels assentaments. Relació alfabètica dels cognoms de Benissa vigents i amb continuïtat de l´any 1543 fins a l´any 1950 incloent l´etimologia ,toponímia, heràldica i genealogia de les diverses branques familiars. Índex de cognoms desapareguts. Relació de nous llinatges de 1950 a 1970.Relació de nous llinatges de 1970 a 1997.Índex de llinatges desapareguts. Els malnoms benissers. Introducció. Relació i explicació del seu fet. Fonts.


HISTÒRIA DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA

HISTÒRIA DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA

2002. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 230 pàgines (17×23). Il•lustracions, fotografies i gravats en blanc i negre. Correctors ortogràfics Joan Lluis i Maria José Cardona Ibáñez. ISBN: 84-930189-6-1. Edita: el propi autor. Valencià.

Sinopsi:
Pròlegs de Francisco Coello Cabrera, Juan Antonio Cervera Bañuls i Enrique Manresa Zaplana. Els inicis de la parròquia. Rectories de 1543 a 1726. El bateig dels morisquets. Fundació del convent de franciscans. Vinguda de la Puríssima Xiqueta. El vicari Gaspar Tello. La Inquisició. La qüestió del delme. L´esclavatge. El bandolerisme. La Guerra de Successió. Rectories de 1726 a 1798.Visita de l´arquebisbe Mayoral. El soterrar a l´església. El convent de franciscans. Un benefici frustrat. Procés judicial contra la parròquia. Rectories de 1798 a 1878.La Guerra del Francès. Restabliment de la vida conventual del franciscans. El Trienni Liberal. Repercussions a Benissa. Exclaustració dels franciscans. Noves campanes. La Revolució de La Gloriosa. Construcció del cementeri del Pla de Bonet. Rectories de 1878 a 1902.El cas Juan Baptista Cabrera. Tornada dels franciscans a Benissa. II Centenari de la proclamació de la Patrona. Obres al campanar. Creació de la secció de l´Adoració Nocturna. Els beneficiats. La primera pedra del nou temple parroquial. Rectories de 1902 a 1939 Aspectes socials del poble. La construcció del nou temple parroquial. Inauguració de l´església. Aspectes polític-socials del poble. L´associacionisme sindical i cooperativisme catòlic. La Fundació de l´Asil. La Fundació Abargues. El convent de franciscans. La II República. Inicis de la Guerra Civil. La Guerra Civil. Rectories de 1939 a 2002.Enderroc de la vella església de Sant Pere. Descripció de la vella església de Sant Pere. Defunció de Fra Manuel Fabregat. Construcció del Barri de Ntra. Sª dels Desemparats. Defunció de Fra Melchor de Benissa. La Coronació de la Puríssima Xiqueta. Les capelletes domiciliaries. El convent de franciscans. L´orgue de Rogent. L’emissora parroquial “Radio Popular de Benissa”. El Llar Parroquial. Obres parroquials. I Centenari del naixement del P. Melchor de Benissa. Exhumacions i trasllat de les restes mortals de fra Humilde Soria, fra Andreu Ivars i fra Zacarias Ivars. Celebracions de l´Adoració Nocturna. El convent de franciscans. Vida pastoral: El Concili Vaticà II i efectes a Benissa. El Llibre del Poble de Déu. Creació i inauguració de la Biblioteca Publica Municipal als baixos de la casa vicarial. Misses en valencià. El Moviment Júnior. III Centenari de la proclamació de la Patrona. Canvi de Comunitat religiosa a l´Asil. Creació dels Grups de Comunitat i Joves Cristians. Fundació de “El Correu de la Llar”. Adquisició noves campanes. Obres de consolidació del cimbori. Visita del cardenal Vicente Enrique i Tarancón. El butlletí “Gaudeamus”. Construcció dels locals parroquials “Luisa Vives”. Nova campana de la Puríssima i dotació de campanes al segon campanar. Defunció del vicari parroquial i guardià del convent fra Joan Cabrera. Celebració del I Centenari de la Primera pedra del temple parroquial. Relacions de vicaris i beneficiats servidors de la parròquia. Biografia de benissers consagrats al servei de l´església. Apèndix fotogràfic. Fonts i relació de subscriptors de l´obra


ELS TOTALS DE LA POBLACIÓ DE BENISSA 

ELS TOTALS DE LA POBLACIÓ DE BENISSA 2004. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 142 pàgines. Il•lustracions , gràfics de piràmides d´edat i població i fotografies en blanc i negre. (17×24). Correcció lingüística Pere Cabrera. ISBN: 84-933543-1-7. Edita: el propi autor. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg de Vicent Gomis Lozano. Dels primers temps al segle XVIII. El segle XIX. L´agricultura i la ramaderia. La indústria. El comerç. Els serveis. Els serveis públics. Camins i carreteres. L’administració municipal i l´ordre públic. Llistat de carrers. Millores urbanístiques. L´educació. El creixement demogràfic. El primer terç del segle XX. Els factors econòmics i socials. L´agricultura i la ramaderia. La industria: les fàbriques de farina, les fàbriques de joguets, les fàbriques de sabó, les fàbriques de mobles. La fàbrica de maquinaria agrícola, les fàbriques de taulells hidràulics. Cups i almàsseres. Tallers artesans d´espardenyers, sabaters, carboners i destil•leries, mestres d´aixa, corretgers i sarriers. Mineria i forns de calç. El comerç. Serveis sanitaris. Comunicacions, camins i carreteres. El transport per carretera i per ferrocarril. Administració municipal i ordre públic. Millores urbanístiques i llistat de carrers. L´educació. L´associacionisme cultural i l´esbarjo. L´associacionisme polític i sindical. Els establiments bancaris. Fondes, hostals i locals d´expedició de beguda. Població. Immigració i emigració. El padró de 1940 : Segmentació de la població. El sector primari. El sector secundari. El sector terciari. Immigració i emigració. El nivell cultural. El padró de 1950 Segmentació de la població. Nuclis de població. El sector primari. El sector secundari. El sector terciari. Immigració i emigració. El nivell cultural. El padró de 1960 Segmentació de la població. Nuclis de població. El sector primari. El sector secundari. El sector terciari. Immigració i emigració. El nivell cultural. El padró de 1975 Segmentació de la població. Nuclis de població. El sector primari. El sector secundari: la industria del moble, la fàbrica de productes plàstics i el sector de la construcció. El sector terciari: el comerç, serveis complementaris. L’administració municipal. Cultura i ensenyament. Altres sectors. Immigració i emigració. El padró de 1986 Segmentació de la població. Nuclis de població. El sector primari. El sector secundari. El sector terciari: els serveis bancaris. Diversos. Obres publiques municipals. L’administració local. Ensenyament i cultura. La sanitat. Immigració i emigració. Epíleg. Annex de fonts


PINOS, UNA SOCIETAT HUMANA A LA SERRA DE BÈRNIA.

PINOS, UNA SOCIETAT HUMANA A LA SERRA DE BÈRNIA 2005. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 111 pàgines. Il•lustracions, fotografies a color i bitons (19,5x 22,5). Correcció lingüística Joan Lluis i Maria José Cardona Ibáñez. ISBN: 84-609-6436-1. Edita la Comissió de Festes de Santa Bàrbara de Pinos 2005 i Associació de veïns de Pinos. Valencià. 

Sinopsi :
Pròleg de Jaume Castells Ferrer. El medi ambient. Situació geogràfic i descripció toponímica. Pinos en la història. Referents històrics i documentals a la Serra de Bèrnia. Antecedents històrics de la partida de Pinos. Origen de l´assentament humà. Introducció. Evolució de la població. La diferenciació per famílies. Els malnoms. Economia. Distribució de la propietat. Activitats econòmiques tradicionals: el cultiu de la terra. La ramaderia. Els treballs de muntanya. La sitja o carbonera. L´aprofitament de la fusta. La rosca. Les neveres. L´aprofitament de l´espart i la palma. Oficis i habilitats peculiars. El transport. La comercialització dels productes elaborats. El pas de la vida. La comunitat familiar. Costumari. Les etapes de la vida. L´escola. El panteó sagrat. Santa Bàrbara i els goigs. Religiositat popular. Les festes. Les festes tradicionals. Musics, pilotaris i corredors de gall. Medicina popular. Creences, practiques rituals i eixarms. Narracions. Rondallística. Mitologia. Enigmàtica i paremiologia. El parlar de la partida. Aspectes sociològics. Relacions entre comunitats. L´associacionisme. Bibliografia. Documentació. Enquestes orals. Apèndix documental amb fotos de cases de les partides amb plànol identificador


DEL BRESSOL AL FOSSAR

DEL BRESSOLAR AL FOSSAR 2006. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 52 pàgines. Il•lustracions i fotografies en blanc i negre. (15,5×23,5). Correcció lingüística Joan Lluis i Maria José Cardona Ibáñez. ISBN: 84-933543-3-3. Edita: Parròquia de Benissa. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg de Domingo Sabater Salelles. Preàmbul. El naixement i el bateig. Educació cristiana i camí a la vida adulta: El combregar i la confirmació. El sagrament de l´orde sacerdotal. El matrimoni. La mort: El funeral. Fonts documentals.


ELS NOMS DE LLOC DE BENISSA

ELS NOMS DE LLOC DE BENISSA 2006. Benissa. Gironès Impresores. 180 pàgines. Il•lustracions fotogràfiques en blanc i negre, 4 plànols desplegables a color i un CD. (29,5x 21) ISBN 84-88140-15-0. Edita: Ajuntament de Benissa. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg d´Emili Casanova. Introducció. Relació de topònims per ordre alfabètic. Descripció i fonts per al seu estudi. Coordenades per a buscar als plànols. Fonts documentals.


ORGUES I ORGANISTES DE BENISSA

ORGUES I ORGANISTES DE BENISSA
  1. Benissa. Gironès Impresores, S.L. 61 pàgines. Il·lustracions fotogràfiques en blanc i negre. (15,5x 23,5). ISBN: 84-88140-15-0. Edita: Ajuntament de Benissa, Parròquia de Benissa, CAM i Calendari dels Brillants. Valencià.

Sinopsi:

Pròleg de Vicent Ros. Preàmbul. El cant pla. L´orgue primitiu de Randeynes. El temps de l’harmònium. L´orgue de Rogent. L´orgue del convent. Fonts documentals i annexes de contractes de construcció dels orgues.


INVENTARI DEL FONS BIBLIOGRAFIC “JOAN JOSEP CARDONA IVARS” DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA.

INVENTARI DE FONS BIBLIOGRÀFIC DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA 2010. Sevilla. Publidisa. Riurau editors. Barcelona. 86 pàgines. (15×21). ISBN: 978-84-937037-4-5. Edita: Parròquia de Benissa i Calendari dels Brillants. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg de Domingo Sabater Salelles. Introducció. Les biblioteques antigues de Benissa: Josep Torres Eximeno, Josep Feliu Torres, Joaquim Abargues Feliu i mossèn Francisco Cabrera Ortolà. Estudi del seu contingut. Registre general del fons. Llistat per autors: Segles XVII, XVIII, XIX, XX, XXI .Registre de facsímils


INVENTARI DEL FONS MUSICAL “FRANCISCO GINESTAR ESQUERDO” DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA.

INVENTARI DE FONS MUSICAL DE LA PARRÒQUIA DE BENISSA 2010. Sevilla. Publidisa. Riurau Editors. Barcelona. 78 pàgines. (15×21). ISBN: 978-84-937037-5-2. Edita: Parròquia de Benissa i Calendari dels Brillants. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg de Domingo Sabater Salelles. Introducció. El fons musical antic: transcripcions de Diego Crespo Ginestar, Eduardo Bordes Crespo i Ricardo Benavent Feliu. Estudi de la seva formació musical i la seva predilecció estètica. Registre general del fons. Llistat per autors .Llistat per títols de les partitures sense autor.


PROPIETAT I EXPLOTACIÓ DE LA TERRA A BENISSA (Segles XVII-XX)

PROPIETAT I EXPLOTACIÓ DE LA TERRA A BENISSA (S. XVII-XX) 2010. Sevilla. Publidisa. Riurau Editors. Barcelona. 2010. 183 pàgines (20,5x 21). Fotografies en blanc i negre. ISBN: 978-84-938315-0-9. Edita: el propi autor. Valencià. 

Sinopsi:
Pròleg de Joan Lluis Cardona Ibáñez. Introducció. Els primers temps: Les apreciacions de Cavanilles. El predomini oligàrquic: Els Feliu, els Ivars del Pobil, Els Torres-Abargues, Els Piera, Els Morell, Els Andrés, Els Cabrera i els segons propietaris. La terra del clero: El poder temporal de l´Església. Terres i censals. Procedència del capital. Les clàusules testamentàries. Els benifets. El censal parroquial. La regulació dels patrimonis eclesiàstics. El Jutjat d´Amortització. Visites. Un procés de la parròquia. Conflictes amb el Jutjat d´Amortització. La terra propietat del clero. La terra del convent. El declivi del censal. Inici dels conflictes de cobrament. Del censal a la hipoteca. El segle XVIII i la rompuda de les terres. El marc humà. Demografia. Problemes de subsistència. 1706-1709. Els anys de mitjan segle. Els darrers anys de la centúria. Una nova classe social. Un món agrari endarrerit. Ramaderia i carn. La reducció dels tossals a terra de conreu. Produccions del període: el blat, els llegums, l´oli, el vi i les figues. Les comunicacions i la xarxa de carreteres. La pirateria. Les cases fortes. Les terres comunals Les muntanyes i els erms. Les terres del marquès d´Ariza. L´abolició dels senyorius i els efectes de la desamortització. La fi del poder temporal de l´Església. Dos precedents pre.desamortitzadors a la parròquia i al convent. La desamortització dels béns del convent. La desamortització dels béns de la parròquia. La situació dels clergues. Un darrer cas de patrimoni eclesiàstic .La disgregació del patrimoni de les antigues oligarquies. Els segons propietaris. La terra distribuïda. El marc econòmic. Cicles de crisi i prosperitat. Inseguretat social. Mesures per superar-la. L´associacionisme. La misèria dels camperols. Calamitats naturals. Producció i preus. La terra documentada. Els notaris. Relació de notaris des de 1446 als temps actuals. La terra subjecta a tributació fiscal. Fonts documentals.


DICCIONARI BENISSER

DICCIONARI BENISSER 2011. Alacant. Edijar. 367 pàgines. (21×27). ISBN: 978-84-7784-597-3. Edita: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert. (Premi 25 d´abril vila de Benissa. Edició de l´any 2008). Valencià. 

Sinopsi
Introducció. Esquema de l´obra i criteri seguit en les entrades. Relació alfabètica d´entrades .Fonts documentals.


EL CONVENT DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (1612-2012). 400 ANYS DE FRANCISCANS A BENISSA

EL CONVENT DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ (1612-2012) 2012. Barcelona. Riurau editors. 247 pàgines. (21×24) pàgines: 247 en la versió valenciana més 150 en la castellana. Il•lustracions i fotografies en blanc i negre i color. ISBN: 978-84-938315-5-4. Edita: Fundació Abargues. Valencià amb una versió en castellà. 

Sinopsi
Pròleg de J. Jordi Escrivà. Nota introductòria i agraïments. La fundació del convent. Dels primers temps a l´exclaustració. De la Restauració a 1936. Relat històric de les diverses guardianies i fets importants. De 1939 als temps actuals. La vida del convent El govern d´un convent. El capítol conventual. La jornada d´un frare franciscà. Les obligacions pastorals dels franciscans. La predicació. Economia. El Síndic apostòlic. La cuina del convent. La intimitat d´un frare: la cel•la i el vestir. La sala de l´orde. La biblioteca. L´arxiu. L´scriptorium. Els franciscans i la societat benissera La producció literària el convent. Una producció pròpia: “Siembra Seráfica”. La música. L´ ensenyament. Els models d´ensenyament. El col•legi seràfic o seminari menor franciscà. La vida dels seminaristes. L´observatori meteorològic. El tercer Orde. Vida i acció pastoral dels terciaris. Una obra dels terciaris: La Cooperativa “San Bernardino de Feltre”. Les festes del Corpus del convent. Franciscans il•lustres del convent Síntesi biogràfica. Apèndix. Relació de Visitadors del tercer Orde. Germans Majors. Relació de guardians i comunitats ( 1611- 2011). Relació de franciscans fills de Benissa. Cronologia del convent. Fonts documentals.


TENDRAL I MARCIT

TENDRAL I MARCIT 2013. Sevilla. Publidisa. Riurau Editors. 156 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada fet a tinta per Miguel Garcia Iranzo. ISBN: 978-84-940877-1-4. Edita: propi autor. Valencià. 

Sinopsi:
Literatura. Síntesi auto-biogràfica de l´autor utilitzant com a fil conductor les fruites que sortien a la taula familiar en la seva infantesa i joventut. Composat de 44 relats breus: Un pensament introductori. El tot mesclat. Els dàtils. Les bellotes. El moniato. La canyamel. La carabassa. La dacsa mongera. La coliflor. La bleda. La nespra. L´endívia. Penques i llicsons. El rave. L´espinac. La pansa. Bunyolada. La mona. Els plàtans. Les faves. Els pèsols. Les cireres. L´albercoc. A Sant Joan, bacores. Les pres de Sant Joan. Les pomes de la cera. Els ciruelos. Les xates. Les móres. L´alficòs. El meló d´Alger. El meló. Les figues de pala. Les figues. El moscatell. El raïm de verema. El cabrerot. El raïm de llei. Les magranes. Els condonys. L´esclata-sang. Els caquis. Els perellons. Les taronges.


TAULA DE CORPUS

TAULA DEL CORPUS 2013. Sevilla. Publidisa. Riurau Editors.168 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada fet a tinta per Miguel García Iranzo. ISBN: 978-84-940877-5-2. Edita. Propi autor. Valencià. 

Sinopsi:
Literatura. Composat de 46 relats breus . Vivències de l´autor ordides quasi com a llibre de memòries emprant com a temàtica les flors tradicionals dels jardins familiars: Ara toca parlar. Jardins, cava l´home. El senyor rector té un jardí. El decòrum municipal. El maig florit. Una terra de flors de secà. El pare Arbona. Joan de Caixa. Salvador de Castanyeta. Baptista el Paellero. Joan de Tocates, jardiner. Donya Rosarito. Isabel la Serena. La tia Teresa la Filassa. La planta de la moda. Clavells de balcó. La margarida. La rosella. La flor de la falaguera. El lliri blau. El cascall. El galán de noche. El gesmiler. El bellverd. La passionera. El dompedro. La trompeta blava. L’estramoni. L’heliotropi. La marialluïsa. La buguenvíl•lia. El roser de l´aljub. La flor del ravenell. El crisantem. El garguller. La centaura. La cresta de gall. La parra verge. Els pensaments. La flor del nesprer. L’assutzena. La flor de l´argelaga. Les nadaletes. L´espigó del polp. Les flors que són de paper. Un llibre amb flors seques.


EL TANT PER CENT

EL TANT PER CENT 2014. Sevilla. Publidisa. Riurau Editors. 164 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada et a tinta per Miguel García Iranzo. ISBN: 978-84-940877-9-0. Edita propi autor. Valencià. 

Sinopsi:
Literatura. Composat de 46 relats breus. Vivències de l´autor quasi ordides com a llibre de memòries emprant com a temàtica la seva experiència professional en el món de la banca: La Providència del Senyor. Iniciativa. Mampresa. Les coses dels diners. Saber administrar el capital. La reixa dels bancs. La caixa d´estalvis. El compte en descobert. Guanyar-se la comissió. Quotes participatives. Trabuc en mà. L´obra social. Amb qui parlem. Passejar el depòsit. Els diners en làmina. Quan oblidàrem el tant per cent. Fer l´aleta. Comprar i vendre. Fer una bona hipoteca. Aquella fallida. Els bancs i la loteria. Quan el banc sap el que es fa. El departament estranger. La lletra de favor. Obrir-se a la pòlissa de crèdit. Els senyores corresponsal. Els corresponsal de l´informe. Don Enrique Lledó, el delegat. Don Juan Moncho, el director. Un canvi en el model agrari. El banc a la barra del bar. El banc al riurau. Una cooperativa. Estudiant comerç. Fer un bon comodo. Ens veurem a Callosa. Treballant d´escrivent municipal. Fer una oposició. Una compra assenyalada. Vendre a terra tros. El preador. Economia de vora mar. L´estalvi de terra endins. Pagant a terme. El soterrar pagat a termes, el Rascayú. La llibreta a la tenda


HISTÒRIA DE LA BANDA DE MUSICA DE BENISSA

HISTÒRIA DE LA BANDA DE MÚSICA DE BENISSA 2015. Vic.. Riurau Editors. 129 pàgines més un apèndix fotogràfic de 8 pàgines. Fotografies en blanc i negre i color. Reproducció de documents. (21×24). ISBN: 978-84-943249-7-0. Edita. Societat Lírica Musical de Benissa. Valencià. 

Sinopsi:
Obertura. Antecedents. Orígens de les bandes de música. La prehistòria de la banda de Benissa. Creació de la primera banda estable. La banda a inicis del segle XX. Els mestres Diego Crespo Ginestar i Eduardo Bordes Crespo. El mestre Joan Baptista Ivars. Renaixement de la Societat Musical. El mestre Manuel Tomàs Saldaña. El mestre Antonio Oltra Vicens i la segona etapa del mestre Manuel Tomàs. La breu estada del mestre Lluís Fornés. La llarga estada del mestre Josep Bertomeu Tur. Segona estada del mestre Bertomeu. L´època de Leopoldo Vidal Estrems. El mestre Cipriano Esteban Arcon. El mestre Ernesto Perales Gascó. El mestre Ernest Artal Cerveto. L´etapa de transició amb Bernabé Sanchis Sanz. Un altre període interí. El mestre Jesús Martí Correa. L’estabilitat del mestre Joan Josep Silvestre Soler. L´etapa de Javier Santacreu Cabrera. El mestre Rafael Bardisa Galiana. El mestre Josep Cano Gracia. Finale sostenuto. Fonts documentals.


CALENDARI VENUT CALENDARI BEGUT

 
30 Anys del Calendari dels Brillants
 
Documental.
Duració 1 hora 30 minuts
Guió i direcció: Joan Josep Cardona Ivars
Realització: Daniel Mas
Producció: Joan Josep Cardona- Maria Rosa Ibáñez
 
Sinopsi:
El món del calendari
L´ànima del calendar. Don Joan de Plamolins
La memòria dels calendaris agermanats
El calendari entre el public
La bona gent que fa el calendari
Hem fet una bona feina

EN GRIS MARENGO

2017.Barcelona.ReadOn Time. Riurau Editors. 162 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada fet a tinta per Miguel García Iranzo. ISBN 978-84-946213-3-8. Edita propi autor. Valencià.
 
Sinopsi:
Literatura. Composat de 47 relats breus referits al vestit, les seves modes i corresponent anecdotari
en el següent odre de composició: De diumenge. Empolainar-se. El mocador. El do. El davantal. El
barnús. El short. El banyador de senyora. Més sobre vestits de bany. ¡Ah, el topless. El banyador
d´home. Les sandàlies. Tirants. La camiseta de carrasca. La camisa emmidonada. La camiseta imperi.
Els mitjons. Els guants. El barret. El barret de llata. La boina. La gorra. Gorra autoritària. Endolats. Els
calçons. Espardenyes d´espart. Espardenyes de festa. La lligacama. La moda saco. Pel jersei gruixut a
la seducció. La minifalda. Les calces. La jaqueta. L´impermeable. El jupetí. Les corbates. Una subtil
bufandeta. El jersei. Abrigats. Una manteta als muscles. Viatgers amb manta. La gavardina. Vestir-se
a mida. Els sastres marquen tendència. En obir la porta. Amb el bolic al muscle. Sargint.

UNA CANYA BADADA

2021. Barcelona. Printcolorweb.com. Riuraru Editors. 184 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada fet a tinta per Miguel García Iranzo. ISBN 978-84-120424-9-8. Edita propi autor. Valencià.
 
Sinopsi:
Literatura. Composat de 49 relats breus referits a les musiques de poble, voluntariosos cors,
dolçaines i afeccionats al cant distribuïts amb el següent ordre: Cantant al riurau. Una nit als
Fanàdics. Un vicari musical. Farteres. Etiquetes musicals. Diego Crespo, músic romàntic. El mestre
Barret. Don Eduardo. El pare Guastavino. Van anar a un certamen. Saraus i bona societat. La Lira
Catòlica. El bombo. A Nadal, una guitarra. Cantarem a l´aurora. El dolçainer nave. Un concert a la fira.
Festival de varietats. El que porta la bandera. Un acordió fent propaganda. Orquestrina de
Carnestoltes. El Tríduum de carnaval. Musica per a Quaresma. Cantant a la corona. Cantant la Passió.
Una veu profunda. Cant de convent. El respectuós silenci. Un concert a l´església. Un concert de
festa. Big band de poble. La Bolero. Los Genios. Leopoldo Vidal. Revetles de Sant Pere. Música en
Moros i Cristians. Una festa de carrer. Música al riurau. Contracte de Fogueres. Temps de goigs.
Hostatgem al músic. Polsant la guitarra. Pepín Flores i los Xicaira. L´acordió del tio Dulce. Foc forestal
i una corneta. La música domada. Música dedicada. La música sorda. Divisme musical.

MARIA BARRILETS

2021. Barcelona. Printcolorweb.com. Riurau Editors. 194 pàgines (21×13,5). Dibuix a tot color en portada fet a tinta per Miguel García Iranzo. ISBN 978-84-123055-3-1. Edita propi autor. Valencià.

Sinopsi:
Literatura. Composat per 44 articles breus on es tracta de les cuines familiars, les seves cuineres,
fondes i la vida de les persones que feren possible miracles en temps d’escassedat ubicades en el
llibre seguint aquest ordre: Un prefaci al costat de Maria. Fogons i foguers. La carnera. El pa (I). El pa
(II). El vi: un preludi. El vi (I). El vi (II). L´oli. Elogi del moniato. Tallarins. La sèmola. Llagosta en salsa.
Les figues seques. Torrons a la fira. Prendre el gelat. El berenar de bous. El dinar de la Puríssima.
Sopant amb el músic. La Taula del Bon Sopar. La Taula del Bon Sopar al convent. Maria les molles. Les
ventes. Els hostals (I). Els hostals (II). Pupil·latge eventual. Les fondes: Els Escoda. Les fondes : Els
Frau. Casa les Capones. El comerç a la menuda. “Los Chicos”. Els Alminyana. Les noces: un preàmbul
necessari. Les noces (I). Les noces (II). Les noces (III). La senyora Maria. Les cuineres. La cuina de
mossèn Francisco. La cuina del senyor rector Martínez. La sopa del convent. Els sermons del Pare
Melchor de Benissa. Teresa d l´hort. Pepern.


LLIBRES DIRIGITS:
Memoria de los actos conmemorativos del I Centenario del nacimiento del Rvdo. P. Melchor de Benisa. Ex Ministro General de la Orden Capuchina.
1972. Alacant. Talleres Tipográficos de Such, Serra y Cia. 230 pàgines (15×21). Fotografies en blanc i negre. Dipòsit Legal: A-171-1972. Edita: Ajuntament de Benissa. Castellà.
El Centinela i el seu temps.
1992. Benissa. Gràfiques Gironès. Estudi introductori de 34 pp. (20,5×30). Amb fotografies en blanc i negre. (Expansió urbanística de Benissa a darrers del segle XIX i inici del XX. Els serveis. Geografia humana. Activitat econòmica. La societat benissera. L’administració municipal. La parròquia. Associacionisme cultural. Biografia de Francesc d’Assis Cabrera Ivars.). Reproducció facsímil del diari “El Centinela” ( 31 x 42), composat de 31 números, amb un full commemoratiu inicial amb articles d´Antonio Mira-Perceval, Isidor Mollà i Dolors Orihuel. ISBN 84-88140-06-1. Edita Ajuntament de Benissa i Institut de Cultura Juan Gil Albert.
L´Ermita de Santa Anna de Benissa (400 anys d´història i devoció)
2013.Vic. Divermet. Riurau Editors. 129 pàgines (21×24). Fotografies en blanc i negre i en color. ISBN: 978-84-940877-3-8. Edita: Comissió de festers de Santa Anna. Valencià.
SEPARATES:
1972: La grip de 1918. Ultima gran epidèmia en terres de La Marina. 4 pp. Actes de la IX Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de Valencia (12-15 octubre de 1972).
1974: Els corsaris de Berberia i els cristians de La Marina. 4 pp. Actes de la X Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València (10-13. Octubre de 1974).
1976: Els moriscos de Senija. 3 pp. Actes de la XI Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València (9-12. Octubre de 1976) .
1986: El bandolerisme del segle XIX a Benissa i rodalies. 5 pp. Actes del I Congrés d´Estudis de La Marina Alta.
2002: El Calendari dels Brillants. 13 pp. Actes del XXIX Col-loqui de la Societat d´Onomàstica. Teulada 2002. (Introducció. Definició. Història. Pronòstic de l´any. Calendari-santoral. Efemèrides, cronologia i còmputs eclesiàstics. Dades astronòmiques. Fires i mercats. El procés tradicional de com es pronostica el temps seguint el comportament de l´oratge, el ramat, la fauna i els vegetals. El treball de camp: observacions en el mar, a muntanya, dels núvols, del vent, la lluna i les estels. Conclusions.
2002: El fenomen urbanitzador i la toponímia. 5 pp. Actes de la XXIV Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València. (18-20 octubre 2002).
2006: L´administració del “Ius Sepeliendi”. 5 pp. Actes de la XXVI Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de València (27-29 octubre 2006).
LLIBRES EN COL-LABORACIÓ.
La premsa a La Marina Alta (1840-1990)
1993. Xàbia. Impremta Botella. 437 pp. (18×24,5). Autor de les fitxes de les revistes publicades a Benissa: Benissa, Benissa Jove, Bèrnia, Butlletí informatiu de l´Ajuntament, El Centinela, Chamerop, El Garbell, La Gran Col-lecta, El Poble, Riurau i Venilla. ISBN: 84-7784-066-0. Edita: Institut de Cultura Juan Gil Albert, Ajuntaments de Dénia i Xàbia i l´Institut d´Estudis Comarcals de La Marina Alta.
Inventari dels arxius parroquials de La Marina Alta. Arxiprestat de Sant Vicent de la Font Santa.
2004. València. Gráficas Soler. 141 pp. (15×23). Capítol referit a la parròquia de Benissa. Inclou introducció i l´índex complet dels fons documentals. ISBN: 84-7050-825-3. Edita: Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia i EDICEP.
Homenatge a La Marina. Encontre d´escriptors i artistes de la Marina (2006)
2006. Edicions 96. 87 pp. (21x 29,5). Article Clareta. ISBN: 84-95510-76-6
ARTICLES PUBLICATS EN LA REVISTA DE FESTES PATRONALS DE LA PURISSÍMA XIQUETA DE BENISSA.
1986: El curanderisme a Benissa. El tio Nino.
1987: Apunts històrics de les festes de la Puríssima Xiqueta.
1989:El barranc del Quisi i el dret consuetudinari per al seu aprofitament.
1992: Combatents benissers en el Batalló Alicante Rojo.
1993: Repertori de malnoms benissers.
1994: Els riberers. Breu estudi de les migracions temporeres.
1994: El cinema a Benissa.
1995: El conreu del raïm de moscatell. La seva època daurada.
1996: Esdeveniments a Benissa en la Guerra de Successió.
1996: Hospitals militars a Benissa en la guerra de 1936.
1996: La beneficència a Benissa. La fundació de l´Asil.
1996: Els Giner, artistes benissers. L´orfebre Blai Giner Masegosa.
1997: La fira i porrat de Sant Antoni.
1997: La banca Viuda de Abargues i Cabrera, S.R.C.
1998: Centenari de la perduda de les restes de l´imperi colonial espanyol. Aportació dels benissers en les guerres colonials.
1998: La partició dels termes de Benissa i Senija.
1998: Els Àvila, una família de rellotgers de Benissa.
1999: Estudiar a Benissa. “Acadèmia San Antonio”. El “Taller Escuela de Formació Profesional”.
2008: Nova aportació a l´estudi dels noms de lloc i de persona de Benissa.
2013: El vestit tradicional a les festes de Benissa.
2015. Testamentària benissera.
2016: L´impressor Paco Gironès.
ARTICLES PUBLICATS AL CALENDARI DELS BRILLANTS
1990: Pepe Perelló “El Sik-ko”. 1991: Joan Baptista Pallarés “El Ripo”. 1992: Vicent Català Moll “Vicentet de Sagra”. 1993: Carles Banyuls Femenia “Carles del Pi”. 1994: Vicent Pineda Ivars “ El tio Maco”. 1997: Mossèn Francisco Cabrera Ortolà. 1998: Antoni Cabrera Feliu “Toni del Molí”. 2008, 2009 i 2010: Cartes encreuades. 2009: In pace Josep Ivars. 2016. 2017: Cartes encreuades. Dossier sobre ensenyament. Cartes de Fra Virgili Ivars

Una respuesta a “BIBLIOGRAFIA Joan Josep Cardona Ivars”

Comentarios cerrados.